JUŻ OD 29 LAT!  Electronics Box - Z nami bezpieczniej!!!

Konsola obsługowa FT2040

Centrale FC2020 i FC2040 posiadają wbudowane konsole obsługowe.Konsola obsługowa FT2040 umożliwia także zdalną obsługę central pożarowych.Konsola może być przyporządkowana do dowolnej z central. W jednym systemie może pracować maksymalnie do 4 konsol obsługowych obsługujących cały system.

UWAGA! System Sinteso nie jest już dostępny. Prezentujemy go ze względów historycznych. Możliwe może być nabycie niektórych elementów systemu do celów serwisowych.

 

Początek strony