JUŻ OD 29 LAT!  Electronics Box - Z nami bezpieczniej!!!
Czujka LX-402 / LX-802N
  • opatentowany filtr światła białego (Double Conductive Shielding)
  • możliwość przełączenia na charakterystykę poziomą „ pet alley”
  • możliwość wyłączania poszczególnych stref detekcji (naklejki – tylko LX-402)
  • regulacja poziomu czułości (wysoki, średni, niski)
  • wybór ilości impulsów (test lub 2 impulsy)
  • tryby pracy DZIEŃ/NOC
  • LX-402 – model o charakterystyce szerokokątnej 120º
  • LX-802N – model o charakterystyce dalekosiężnej
  • Początek strony