JUŻ OD 29 LAT!  Electronics Box - Z nami bezpieczniej!!!

Czujka DK-1Detektor DK-1 jest przeznaczony do ciągłej kontroli obecności gazu ziemnego lub mieszaniny propan-butan w pomieszczeniach zamkniętych, zagrożonych emisją tych gazów. Detektor dokonuje ciągłego pomiaru stężenia gazu w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia ściśle określonej wartości stężenia gazu wynoszącej 10% Dolnej Granicy Wybuchowości (czyli przy stężeniu ok. 10-krotnie mniejszym niż to, przy którym gaz może wybuchnąć), włączona zostaje optyczna, a po upływie 25 sek. także akustyczna sygnalizacja alarmowa detektora.

Wersje:

 • Wersja S – z wyjściem do przyłączenia dodatkowej syreny
 • Wersja P – z przekaźnikiem
 • Wersja T – z wyjściem transoptorowym
 • Wersja A – zasilanie 12 V=
 • Możliwość kombinacji trzech rodzajów wyjść
 • Dane Techniczne:

  Napięcie nominalne zasilania:   230 V ~ (+/-10%) lub 12 V= / ~ (wersja A)
  Rodzaj pracy:     praca ciągła, dyfuzyjna
  Pobór mocy:    maks. 4 W
  Dopuszczalna temperatura pracy:  od 0°C do 40°C (okresowo od -10°C do+40°C)
  Wilgotność względna:   30% - 95%
  Rodzaj czujnika:    półprzewodnikowy (SnO2), prod. japońskiej, trwałość ok. 10 lat
  Wykrywane gazy:     ".../gz": metan (gaz ziemny); ".../pb": propan, butan, alkohol, metan
  Częstotliwość pomiaru:    pomiar ciągły
  Sterowanie czujnika:    4-bitowy mikroprocesor, układ samotestujący, sygnalizacja uszkodzenia czujnika, eliminacja fałszywych alarmów
  Wartość stężenia progowego:   15% Dolnej Granicy Wybuchowości metanu lub propan-butanu (50%/50%) w powietrzu
  Warunki kalibracji:    20°C, wilgotność względna 65%, nominalne napięcie zasilania
  Stabilność termiczna progu alarmowego:  mniej +/- 10% wartości stężenia progowego
  Stabilność długoterminowa:   +/-15% / 1 rok, tendencja do wzrostu czułości wraz z upływem czasu
  Sygnalizacja alarmowa: ALARM wstępny:  tylko optyczny; ALARM zasadniczy: optyczny oraz akustyczny
  Natężenie dżwięku syreny:   ok. 85 dB - 1 m, ton przerywany
  Klasa szczelności:    IP 42
  Obudowa:     z ABS
  Wymiary:     140 (wys) x 85 (szer) x 55 (gł) mm

  Początek strony