JUŻ OD 29 LAT!  Electronics Box - Z nami bezpieczniej!!!
 • 16 wejść
  - 8 wejść na płycie głównej
  - 2 w każdym manipulatorze
  - rozbudowa przez kolejne manipulatory lub ekspander
  - obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
  - 21 rodzajów reakcji
  - wykrywanie awarii czujki
  - wykrywanie zamaskowania czujki
 • 6 wyjść
  - 4 wyjścia wysokoprądowe 2,2 A
  - 2 wyjścia niskoprądowe OC (otwarty kolektor)
  - programowalne
  - 41 funkcji Płyta CA-10
 • 4 strefy
 • sterowanie
  - manipulator
  LCD i LED
  - telefoniczne z wykorzystaniem MST-1
 • programowanie
  - z manipulatorów
  LCD i LED
  - lokalnie z użyciem komputera przez łącze RS-232
  - zdalnie poprzez wbudowany modem 300 bps
 • pamięć zdarzeń
  - nieulotna
  - 255 zdarzeń
  - włączenia, wyłączenia, awarie, alarmy itp.
  - użyte funkcje
  - data i godzina wystąpienia
 • hasła
  - 1 hasło serwisowe
  - 4 hasła administratora
  - do 13 haseł użytkownika w każdej strefie
  - do 32 haseł użytkownika w systemie
 • 4 timery
  - automatyczne uzbrajanie lub rozbrajanie stref itp.
  - nadzór pracy wartowników
 • dialer telefoniczny
  - monitoring - 2 numery stacji monitorujących
  - odpowiadanie na telefon i informowanie o stanie systemu
  - powiadamianie
  - zdalne programowanie z komputera przez modem
 • powiadamianie
  - 8 numerów telefonów (syntezer mowy
  SM-2
  )
  - 1 komunikat w formie nagrania audio
  - 4 komunikaty tekstowe do przesłania na pager
 • zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej
  - rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21
  - inteligentne ponawianie próby transmisji danych
  - programowalny algorytm postępowania centrali
 • łącze RS-232
  - programowanie lokalne
  - dołączenie drukarki z portem szeregowym
 • zasilacz impulsowy
  - wydajność 2,2 A
  - zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  - układ ładowania i kontroli akumulatora
  - odłączanie akumulatora rozładowanego
 • wydruk
  - bieżący wydruk pamięci zdarzeń
  - funkcje wydruku wybranych zdarzeń
 • automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu
 • Początek strony