JUŻ OD 29 LAT!  Electronics Box - Z nami bezpieczniej!!!
 • 8 wejść
  - 6 wejść na płycie głównej
  - 2 wejścia w manipulatorze
  - obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2 EOL/NO i EOL/NC
  - 20 rodzajów reakcji
 • 5 wyjść
  - 3 wyjścia wysokoprądowe 2,2 A
  - 2 wyjścia niskoprądowe OC (otwarty kolektor)
  - 41 funkcji
 • 2 strefy
 • sterowanie
  - manipulatory LED
  - telefoniczne - współpraca z modułem
  MST-1 (wybrane funkcje)
 • pamięć zdarzeń
  - nieulotna
  - 255 zdarzeńPłyta CA-6
  - włączenia, wyłączenia, awarie, alarmy itp.
  - data i godzina wystąpienia
  - użyte funkcje
 • hasła
  - 1 hasło serwisowe
  - 1 hasło administratora
  - 12 haseł użytkowników
 • 4 timery
  - automatyczne uzbrajanie lub rozbrajanie stref itp.
  - nadzór pracy wartowników
 • dialer telefoniczny - przekaz informacji
  - monitoring - 2 numery stacji monitorujących
  - odpowiadanie na telefon i informowanie o stanie systemu
  - zdalne programowanie z komputera przez modem
 • zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej
  - rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21
  - inteligentne ponawianie próby transmisji danych
  - programowalny algorytm postępowania centrali
 • powiadamianie
  - 4 numery telefonów
  - 1 komunikat słowny w formie nagrania audio (syntezer mowy
  SM-2)
  - 2 komunikaty tekstowe do przesłania na pager
 • możliwość dołączenia kilku manipulatorów (nie zwiększa liczby wejść centrali)
 • łącze RS-232 (TTL) - programowanie lokalne
 • zasilacz impulsowy
  - wydajność 1,2 A
  - zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  - układ ładowania i kontroli akumulatora
  - odłączanie akumulatora rozładowanego
 • automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu
 •  

  Początek strony