JUŻ OD 30 LAT!  Electronics Box - Z nami bezpieczniej!!!
 • wyświetlacz LCD
  - 2x16 znaków
  - odczyt pamięci zdarzeń
  - stan wejść centrali
  - stan stref
  - zegar systemu i data
  - notatki serwisowe to wygodny sposób przypomnienia
    użytkownikowi m.in. o okresowej konserwacji systemu
 • podświetlenie klawiatury i wyświetlacza
  - stałe
  - czasowe po naciśnięciu klawisza
  - uaktywniane dowolnym wejściem centrali lub czasem na wejście
 • alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
 • 6 diod LED
  - stan stref - ALARM, czas na wejście lub wyjście
  - stan systemu - AWARIA
 • sygnalizacja dźwiękowa
  - alarm
  - awaria
  - czas na wejścieManipulator INT-KLCDK
  - czas na wyjście
  - czas autouzbrojenia
  - naruszenie wejść (gong)
  - potwierdzenie operacji klawiatury
 • 2 wejścia
  - obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i EOL/NC
  - kilkadziesiąt rodzajów reakcji
  - wykrywanie awarii czujki
  - wykrywanie zamaskowania czujki
 • sygnalizacja utraty łączności z centralą
 • mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora
 • łącze RS-232 do współpracy z GUARDX
  - pełna kontrola stanu systemu
  - manipulator wirtualny w komputerze
  - ułatwione zarządzanie użytkownikami
 •  

  Początek strony