JUŻ OD 30 LAT!  Electronics Box - Z nami bezpieczniej!!!
 • wyświetlacz LCD
  - 2x16 znaków
  - odczyt pamięci zdarzeń
  - stan wejść centrali
  - stan stref
  - zegar systemu i dataManipulator INT-KLCDR
  - notatka serwisowa - wygodny sposób przypomnienia użytkownikowi
     m.in. o okresowej konserwacji systemu
 • podświetlenie klawiatury i wyświetlacza
  - stałe
  - czasowe po naciśnięciu klawisza
  - uaktywniane dowolnym wejściem centrali lub czasem na wejście
 • alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
 • 6 diod LED informujących o stanie systemu
 • sygnalizacja dźwiękowa
  - alarm
  - awaria
  - czas na wejście
  - czas na wyjście
  - czas autouzbrojenia
  - naruszenie wejść (gong)
  - potwierdzenie operacji klawiatury
 • 2 wejścia
 • mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora
 • sygnalizacja utraty łączności z centralą
 • łącze RS-232 do współpracy z programem GuardX
 • czytnik kart zbliżeniowych w manipulatorach
 • Początek strony