JUŻ OD 30 LAT!  Electronics Box - Z nami bezpieczniej!!!
  • wyświetlacz LCD
    - 2x16 znaków
    - odczyt pamięci zdarzeń
    - stan wejść centrali
    - stan strefManipulator INT-KLCD
    - zegar systemu i data
    - notatka serwisowa - wygodny sposób przypomnienia użytkownikowi
       m.in. o okresowej konserwacji systemu
  • podświetlenie klawiatury i wyświetlacza
    - stałe
    - czasowe po naciśnięciu klawisza
    - uaktywniane dowolnym wejściem centrali lub czasem na wejście
  • alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
  • 6 diod LED informujących o stanie systemu
  • sygnalizacja dźwiękowa
    - alarm
    - awaria
    - czas na wejście
    - czas na wyjście
    - czas autouzbrojenia
    - naruszenie wejść (gong)
    - potwierdzenie operacji klawiatury
  • 2 wejścia
  • mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora
  • sygnalizacja utraty łączności z centralą
  • łącze RS-232 do współpracy z programem GuardX
  • Początek strony