JUŻ OD 29 LAT!  Electronics Box - Z nami bezpieczniej!!!
Satel Integra
Płyta główna centrali INTEGRA 32
 • 8 wejść
 • 8 wyjść programowalnych (2 wysokoprądowe i 6 niskoprądowych)
 • 3 wyjścia zasilające (bezpieczniki polimerowe)
 • szyna manipulatorów umożliwiająca podłączenie do 4 manipulatorów
 • magistrala ekspanderów umożliwiająca podłączenie do 32 modułów
 • 4 partycje
 • 16 stref
 • 32 timery systemowe
 • 8 numerów telefonów do powiadamiania
 • gniazdo do podłączenia syntezera mowy
 • 16 komunikatów głosowych
 • 32 komunikaty na pager
 • 64 hasła użytkowników
 • pamięć 899 zdarzeń
 • zasilacz impulsowy
  - wydajność: 1,2A
  - zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  - układ ładowania i kontroli akumulatora
  - odłączanie rozładowanego akumulatora
Początek strony