JUŻ OD 28 LAT!  Electronics Box - Z nami bezpieczniej!!!

Manipulator EVO-641R

 • 32 znakowy niebieski wyświetlacz LCD z programowanymi przez użytkownika nazwami własnymi, przypisanie do jednej lub wielu partycji
 • Wyświetlanie komunikatów o stanie systemu w formie tekstowej
 • Programowanie opcji maniplatora za pomocą menu
 • Programowanie wybranych opcji systemu za pomoc± menu
 • 1 adresowalna linia alarmowa oraz 1 wyjście programowalne PGM
 • Niezależne ustawianie linii gongowej
 • 14 klawiszy szybkiego dostępu do funkcji systemu
 • 3 aktywowane z manipulatora alarmy Panic
 • Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych kontroli dostępu
 • Dostęp za pomocą karty i/lub kodu
 • Uzbrajanie/rozbrajanie systemu za pomocą kodu lub karty
 • Wejścia kontaktronu i urządzenia żądania wyjścia
 • Wyjście elektrozaczepu
 • Programowalny terminarz czasowy odblokowania drzwi
 • Alarmy wyważonych i otwartych drzwi
 • Możliwość zmiany intensywności podświetlenia, kontrastu i szybkości przewijania komunikatów
 • Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego modułu za pomocą oprogramowania WinLoad przez interfejs 307USB
 • Początek strony