JUŻ OD 27 LAT!  Electronics Box - Z nami bezpieczniej!!!

Manipulator DGP-648

  • 48 liniowy wyświetlacz LED (każda dioda może być ustawiona na wyświetlanie stanu linii z zakresu od 1 do 96).
  • Podgląd stanu 4 partycji (każda dioda może być ustawiona na wyświetlanie stanu partycji od 1 do 8).
  • Możliwość przypisania do jednej lub wielu partycji.
  • Osobne wyświetlanie uzbrojenia normalnego oraz uzbrojenia obwodowego dla każdej partycji.
  • 1 wejście adresowalnej linii manipulatora, 1 wyjście PGM.
  • Niezależne ustawianie linii dźwiękowych.
  • 14 przycisków typu one-touch,
  • 3 typy alarmów nagłych.
  • Początek strony